Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

w Krakowie Magdalena Dyląg

Kancelaria komornicza Magdaleny Dyląg

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Magdaleny Dyląg obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym dzielnicę miasta Kraków Krowodrza oraz obszar właściwości w zakresie podległych powiatowi krakowskiemu gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 22.03.2018 r. o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Informacja Covid-19

W związku z sytuacją epidemiologiczna związaną z koronawirusem, przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie we wtorki w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 17.00.

Przyjęcia interesantów oraz wpłaty gotówkowe w kasie kancelarii w innym terminie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Dane kontaktowe:

e-mail: krakow.dylag@komornik.pl

tel.: (12) 631-10-75    fax: (12) 631-10-76

Nr rachunku bankowego:

98 8619 0006 0030 0325 8066 0001

Rozmowy telefoniczne

Rozmowy telefoniczne prowadzone są w kancelarii od godziny 11.00 do 17.00

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create