Kancelaria komornicza Magdaleny Dyląg

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Magdaleny Dyląg obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym dzielnicę miasta Kraków Krowodrza oraz obszar właściwości w zakresie podległych powiatowi krakowskiemu gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Stosownie do art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zakres działań kancelarii to: egzekucja sądowa, zabezpieczenie roszczeń, eksmisja, spis inwentarzy. Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy przedłożyć do Komornika wniosek o wszczęcie egzekucji (w formie papierowej bądź w ramach elektronicznego postępowania – epu.) oraz tytuł wykonawczy w oryginale – opatrzony klauzulą wykonalności.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create