Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

w Krakowie Magdalena Dyląg

Kancelaria komornicza Magdaleny Dyląg

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Magdaleny Dyląg obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym dzielnicę miasta Kraków Krowodrza oraz obszar właściwości w zakresie podległych powiatowi krakowskiemu gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 22.03.2018 r. o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create