Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

w Krakowie Magdalena Dyląg

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

–   E- Sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Pozostałe Sądy wydają nakazy w zwykłym ( papierowym ) postępowaniu upominawczym,

– Sprawy rozpoznaje jeden dla całego kraju sąd tzw. E-Sąd: Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, portal internetowy: www. e-sad. gov.pl

–    w Elektronicznym postępowaniu upominawczym dochodzone mogą być jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

–   Powód wnosi do sądu pisma za pomocą internetu. Pozwany korzysta z pośrednictwa zwykłej poczty.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create