Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

w Krakowie Magdalena Dyląg

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

–   E- Sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Pozostałe Sądy wydają nakazy w zwykłym ( papierowym ) postępowaniu upominawczym,

– Sprawy rozpoznaje jeden dla całego kraju sąd tzw. E-Sąd: Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, portal internetowy: www. e-sad. gov.pl

–    w Elektronicznym postępowaniu upominawczym dochodzone mogą być jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

–   Powód wnosi do sądu pisma za pomocą internetu. Pozwany korzysta z pośrednictwa zwykłej poczty.

Informacja Covid-19

W związku z sytuacją epidemiologiczna związaną z koronawirusem, przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie we wtorki w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 17.00.

Przyjęcia interesantów oraz wpłaty gotówkowe w kasie kancelarii w innym terminie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Dane kontaktowe:

e-mail: krakow.dylag@komornik.pl

tel.: (12) 631-10-75    fax: (12) 631-10-76

Nr rachunku bankowego:

98 8619 0006 0030 0325 8066 0001

Rozmowy telefoniczne

Rozmowy telefoniczne prowadzone są w kancelarii od godziny 11.00 do 17.00

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create